UNIP beseft dat ze meer moet doen dan alleen de opvang van weeskinderen. UNIP’s doel is om jongeren een praktijk gerichte opleiding te laten volgen, waarmee zij een eigen bestaan kunnen opbouwen. Tevens wil UNIP hen de mogelijkheid bieden om een opleiding in taal, rekenen en ook moderne technieken (zoals het omgaan met de computer) te volgen. Ook wil UNIP jonge moeders ondersteunen door hen een praktische opleiding te geven en tevens de mogelijkheid te bieden een schoolopleiding te volgen.

Meer uitdagingen.
Er zijn vele uitdagingen en UNIP ervaart het als haar missie hen te helpen bij het zoeken naar een oplossing. De gedachte dat de mensen gewend zijn aan hun manier van bestaan, is voor UNIP onaanvaardbaar. Voor elke ouder is het even erg dat zij hun kinderen geen toekomst kunnen bieden en tevens te zien dat hun kinderen honger lijden, omdat er geen voedsel voor handen is.

UNIP neemt geen genoegen met het veel gebruikte excuus: "Wij kunnen de wereld toch niet veranderen." Elk mensenleven telt!
Veel mensen zijn meer gegrepen door een ziek kind bij hen in de buurt, dan door de problemen in Afrika en ander landen. UNIP is van mening dat elk mensenleven telt, ongeacht waar men leeft in deze wereld.

Helaas kan het nog erger.
Hier in Kenia heerst een enorm groot Aids probleem. Vaak worden beide ouders hier slachtoffer van. Het gevolg is, dat er veel weeskinderen zijn waar niemand naar omkijkt. In het binnenland leeft nog de traditie dat grootouders, broers, zusters of andere familieleden voor deze kinderen zorgen. Doch in grote steden zoals Nairobi, is dit vaak niet het geval.

Kleine kinderen van 5 jaar of zelfs jonger leven op straat. Zij zijn dagelijks op zoek een manier te vinden om voedsel te vergaren. Bij de iets oudere kinderen zijn criminaliteit en drugsgebruik (zoals het snuiven van lijm) aan de orde van de dag. Het wordt gebruikt om de werkelijkheid te ontvluchten. Het is moeilijk om de reeds verslaafde kinderen te helpen. Velen van hen spreken enkel een zelfaangeleerde "slangtaal" en zijn gewend om op straat te leven.

Persoonlijke ontwikkeling in Nederland.
Gelukkig leven wij in de omstandigheid, dat het sociale net in ons land prima werkt. Diverse zorgverzekeraars en werknemers hebben reeds ontdekt, dat ondersteunende interne beleving van de mens meer bijdraagt aan gezondheid, welzijn en het bereiken van doelen, dan de externe omstandigheden. Derhalve neemt het aanbod aan mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en het vinden van balans in je leven enorm toe. Hierdoor hebben veel mensen ontdekt, dat ze gemakkelijker en met veel meer levensplezier de dagelijkse uitdagingen aangaan. Zij hebben ontdekt dat de omstandigheden soms niet veranderd kunnen worden, maar wel de eigen beleving hiervan.

En nu dit "goed" delen met Afrika.
Waarschijnlijk zijn wij niet in staat om de externe omstandigheden in Afrika drastisch te veranderen. Derhalve ziet UNIP het als onze uitdaging, de reeds bij haar bekende mogelijkheden en opleidingen aan te reiken. Deze kunnen daadwerkelijk verandering in mensenlevens aanbrengen. UNIP is ervan overtuigd, dat door middel van interne veranderingen, de externe omstandigheden uiteindelijk kunnen veranderen. Dit is de taak en verantwoordelijkheid van de Afrikaanse bevolking.